Business Rules Module

Bedrijfsregels zijn de voorschriften en bepalingen die gelden voor uw bedrijfsprocessen en die de doeltreffendheid, doelmatigheid en legitimiteit ervan moeten borgen.

Elke organisatie heeft talloze “business rules”, deze zijn wellicht niet alle even expliciet. Ook in de applicaties die uw bedrijfsprocessen implementeren zit menig bedrijfsregel en applicatielogica verweven. Heeft u daar (al? nog wel?) inzicht in of grip op? Om dit probleem te reduceren heeft Cynapps de Business Rule Module ontwikkeld.

Componenten Business Rules Module
De Business Rules Module is een applicatie die bedrijfsregels en applicatielogica genereert, beheert en implementeert middels een N-tier application architectuur. De Business Rules Module die bestaat uit 3 componenten:

  • een Repository: voor het genereren en beheren van de regels
  • een Engine: voor het zoeken en implementeren van de regels
  • en een Archive: voor het beheren van de versies van de regels

De Business Rules Module stelt u in staat om bedrijfsregels formeel en concreet te specificeren, te beheren en herbruikbaar(!) te integreren. De grote kracht van de Business Rules Module ligt in het expliciet ondersteunen van een N-tier application architecture.
De data-, presentatie- en business logic laag zijn met de inzet van de Business Rules Module meer gescheiden dan tevoren. De flexibiliteit en genericiteit die dit oplevert spreken voor zich.

Snel inspringen op wijzigingen
Hoe vaak gebeurt het niet dat nieuwe regelgeving snel moet gaan gelden voor uw branche? Met de inzet van de Business Rules Module wordt aanpassen aan nieuwe regelgeving een stuk eenvoudiger en goedkoper. Niet alleen kunt u d.m.v. de Business Rules Repository exact nagaan op welke applicaties een regelwijziging impact heeft, maar u kunt via de Business Rules Repository ook regelwijzigingen direct implementeren.