Business Rules Module

Bedrijfsregels zijn de voorschriften en bepalingen die gelden voor uw bedrijfsprocessen en die de doeltreffendheid, doelmatigheid en legitimiteit ervan moeten borgen.

Elke organisatie heeft talloze “business rules”, deze zijn wellicht niet alle even expliciet. Ook in uw applicaties, waarmee u uw bedrijfsprocessen implementeert, zitten talloze bedrijfsregels en applicatie logica verweven. Heeft u daar (al? nog wel?) inzicht in? Heeft u daar voldoende grip op? Om dit probleem te reduceren heeft Cynapps de Business Rule Module ontwikkeld.

Componenten Business Rules Module
De Business Rules Module is een applicatie die bedrijfsregels en applicatielogica genereert, beheert en implementeert. De Business Rules Module bestaat uit 3 componenten:

  • een Repository: voor het genereren en beheren van de regels
  • een Engine: voor het zoeken en implementeren van de regels
  • een Archive: voor het beheren van de versies van de regels

De Business Rules Module stelt u in staat om bedrijfsregels formeel en concreet te specificeren, te beheren en herbruikbaar(!) te integreren. De grote kracht van de Business Rules Module ligt in het expliciet(er) ondersteunen van ‘separation of concern’, door de business logica los te koppelen van de applicatie code. De flexibiliteit en genericiteit die dit oplevert spreken voor zich.

Snel inspringen op wijzigingen
Hoe vaak gebeurt het niet dat nieuwe regelgeving snel moet gaan gelden voor uw branche? Met de inzet van de Business Rules Module wordt aanpassen aan nieuwe regelgeving eenvoudiger. Niet alleen kunt u d.m.v. de Business Rules Repository nagaan op welke applicaties een regelwijziging impact heeft, maar u kunt via de Business Rules Repository ook regelwijzigingen sneller en overzichtelijker implementeren in bestaande of nieuwe applicaties.